Dự án tiêu biểu

 • Công trình 1

  Công trình 1

 • Công trình 2

  Công trình 2

 • Công trình 3

  Công trình 3

 • Công trình 4

  Công trình 4

 • Công trình 6

  Công trình 6

 • Công trình 7

  Công trình 7

 • Công trình 8

  Công trình 8

 • Công trình9

  Công trình9

Sàng rung, sàng tròn, sàng lồng

Xem thêm
 • Máy sàng cát

  Máy sàng cát

 • Máy sàng hình chữ nhật

  Máy sàng hình chữ nhật

 • Máy sàng lồng MKC 05

  Máy sàng lồng MKC 05

 • Máy sàng rung 1000

  Máy sàng rung 1000

 • Máy sàng rung hệ thông trống tắc

  Máy sàng rung hệ thông trống tắc

 • Máy sàng rung tần số cao

  Máy sàng rung tần số cao

 • Sàng rung thí nghiệm 200-300

  Sàng rung thí nghiệm 200-300

 • Sàng thí nghiệm

  Sàng thí nghiệm

 • Máy rửa cát

  Máy rửa cát

Máy tuyển từ bột khô

Xem thêm
 • Máy tuyển từ bột khô MKC01

  Máy tuyển từ bột khô MKC01

 • Máy tuyển từ bột khô MKC02

  Máy tuyển từ bột khô MKC02

 • Máy tuyển từ bột khô MKC03

  Máy tuyển từ bột khô MKC03

 • Máy tuyển từ bột khô MKC04

  Máy tuyển từ bột khô MKC04

 • Máy tuyển từ bột khô MKC05

  Máy tuyển từ bột khô MKC05

 • Máy tuyển từ khô hệ MQ-Y

  Máy tuyển từ khô hệ MQ-Y

 • Máy tuyển từ nhiều lõi từ hệ SYCB

  Máy tuyển từ nhiều lõi từ hệ SYCB

 • Máy tuyển từ bột khô hoàn toàn tự động

  Máy tuyển từ bột khô hoàn toàn tự động

 • Tổ hợp tuyển từ sàng lọc dùng cho men

  Tổ hợp tuyển từ sàng lọc dùng cho men

Máy tuyển từ chất lỏng

Xem thêm
 • Máy tuyển từ chất lỏng MKC01

  Máy tuyển từ chất lỏng MKC01

 • Máy tuyển từ chất lỏng MKC02

  Máy tuyển từ chất lỏng MKC02

 • Máy tuyển từ chất lỏng MKC03

  Máy tuyển từ chất lỏng MKC03

 • Máy tuyển từ chất lỏng MKC04

  Máy tuyển từ chất lỏng MKC04

 • Máy tuyển từ chất lỏng MKC05

  Máy tuyển từ chất lỏng MKC05

Máy tuyển từ tang trống

Xem thêm
 • máy tuyển từ tang trống MKC

  máy tuyển từ tang trống MKC

 • máy tuyển từ tang trống MKC0

  máy tuyển từ tang trống MKC0

 • máy tuyển từ tang trống MKC00

  máy tuyển từ tang trống MKC00

 • Máy tuyển từ tang trống MKC01

  Máy tuyển từ tang trống MKC01

 • Máy tuyển từ tang trống MKC02

  Máy tuyển từ tang trống MKC02

 • Máy tuyển từ tang trống MKC03

  Máy tuyển từ tang trống MKC03

 • Máy tuyển từ tang trống MKC04

  Máy tuyển từ tang trống MKC04

 • Máy tuyển từ tang trống MKC05

  Máy tuyển từ tang trống MKC05

 • Máy tuyển từ tang trống MKC06

  Máy tuyển từ tang trống MKC06

Máy tuyển từ ướt

Xem thêm
 • máy tuyển từ ướt MKC 03

  máy tuyển từ ướt MKC 03

 • máy tuyển từ ướt MKC 04

  máy tuyển từ ướt MKC 04

 • Máy tuyển từ ướt MKC01

  Máy tuyển từ ướt MKC01

 • Máy tuyển từ ướt MKC02

  Máy tuyển từ ướt MKC02

 • Máy tuyển từ ướt hệ MQ-N

  Máy tuyển từ ướt hệ MQ-N

Rulo từ

Xem thêm
 • Con lăn từ 1

  Con lăn từ 1

 • Con lăn từ 2

  Con lăn từ 2

 • Rulo từ dạng bán từ trường

  Rulo từ dạng bán từ trường

 • Rulo tu dạng có gân

  Rulo tu dạng có gân

 • Rulo từ dạng toàn từ trường

  Rulo từ dạng toàn từ trường

Băng từ

Xem thêm
 • Băng từ MKC01

  Băng từ MKC01

 • Băng từ MKC02

  Băng từ MKC02

 • Băng từ MKC03

  Băng từ MKC03

 • Băng từ MKC04

  Băng từ MKC04

 • Băng từ MKC05

  Băng từ MKC05

 • Băng từ treo MKC06

  Băng từ treo MKC06

Bộ lọc bột và chất lỏng

Xem thêm
 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC02

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC02

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC03

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC03

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC04

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC04

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC05

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC05

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC06

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC06

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC07

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC07

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC08

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC08

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC09

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC09

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC10

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC10

 • Bộ lọc hỏa tiễn MKC11

  Bộ lọc hỏa tiễn MKC11

 • Bộ lọc lưới quay MKC12

  Bộ lọc lưới quay MKC12

 • Bộ lọc nam châm lưới MKC13

  Bộ lọc nam châm lưới MKC13

Bộ lọc khí gas

Xem thêm
 • Bộ lọc chất lỏng MKC01

  Bộ lọc chất lỏng MKC01

 • Bộ lọc gas MKC01

  Bộ lọc gas MKC01

 • Bộ lọc gas MKC02

  Bộ lọc gas MKC02

 • Bộ lọc khí ga

  Bộ lọc khí ga

Máy kẹp hàm

Xem thêm
 • MÁY KẸP HÀM MKC

  MÁY KẸP HÀM MKC

 • MÁY KẸP HÀM MKC_250X400

  MÁY KẸP HÀM MKC_250X400

 • MÁY KẸP HÀM MKC_400X 600

  MÁY KẸP HÀM MKC_400X 600

Chi tiết phụ kiện

Xem thêm
 • BI INOX

  BI INOX

 • BI NGHIỀN QUẶNG (Cr: 12%-14%)

  BI NGHIỀN QUẶNG (Cr: 12%-14%)

 • BỘT OXIT NHÔM

  BỘT OXIT NHÔM

 • HẠT BI THÉP ( STEEL SHOT)

  HẠT BI THÉP ( STEEL SHOT)

 • HẠT THÉP (STEEL GRIT)

  HẠT THÉP (STEEL GRIT)

 • LÒ XO NÉN

  LÒ XO NÉN

 • MÁ KẸP HÀM

  MÁ KẸP HÀM

 • TẤM LÓT MÁY NGHIỀN BÚA

  TẤM LÓT MÁY NGHIỀN BÚA

 • TAY BÚA MÁY NGHIỀN

  TAY BÚA MÁY NGHIỀN

 • VÁCH NGĂN MÁY NGHIỀN BI CÁC LOẠI

  VÁCH NGĂN MÁY NGHIỀN BI CÁC LOẠI

Lưới

Xem thêm
 • LƯỚI INOX, LƯỚI SÀNG RUNG

  LƯỚI INOX, LƯỚI SÀNG RUNG

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác - Khách hàng

 • Đối tác 1
 • Đối tác 2
 • Đối tác 3
 • Đối tác 4
 • Đối tác 5
 • Đối tác 6
 • Đối tác 7
 • Đối tác 7
 • Đối tác 8
 • Đối tác 9
 • Đối tác 10
 • Đối tác 11
 • Đối tác 12
 • Đối tác 13
 • Đối tác 14
 • Đối tác 15
 • Đối tác 16
 • Đối tác 17
 • Đối tác 18

Dịch vụ MKC

 • dv1
 • dv2
 • dv3
 • dv4
 • dv5
 • dv6