Dự án tiêu biểu

 • Công trình 1

  Công trình 1

 • Công trình 2

  Công trình 2

 • Công trình 3

  Công trình 3

 • Công trình 4

  Công trình 4

 • Công trình 6

  Công trình 6

 • Công trình 7

  Công trình 7

 • Công trình 8

  Công trình 8

 • Công trình9

  Công trình9

Sàng rung, sàng tròn, sàng lồng

Xem thêm
 • Máy sàng cát

  Máy sàng cát

 • Máy sàng hình chữ nhật

  Máy sàng hình chữ nhật

 • Máy sàng lồng VSHIP 05

  Máy sàng lồng VSHIP 05

 • Máy sàng rung 1000

  Máy sàng rung 1000

 • Máy sàng rung hệ thông trống tắc

  Máy sàng rung hệ thông trống tắc

 • Máy sàng rung tần số cao

  Máy sàng rung tần số cao

 • Sàng rung thí nghiệm 200-300

  Sàng rung thí nghiệm 200-300

 • Sàng thí nghiệm

  Sàng thí nghiệm

 • Máy rửa cát

  Máy rửa cát

 • Tổ hợp tuyển từ sàng lọc dùng cho men

  Tổ hợp tuyển từ sàng lọc dùng cho men

Máy sàng là một loại máy dùng để phân, tách hoặc nhóm các cỡ hạt khác nhau thành từ phần riêng biệt. 

Hiện nay đang có 3 loại máy sàng chính: máy sàng rung tròn, máy sàng rung hình chữ nhật và máy sàng lồng.

Máy tuyển từ bột khô

Xem thêm
 • Máy tuyển từ bột khô VSHIP01

  Máy tuyển từ bột khô VSHIP01

 • Máy tuyển từ bột khô VSHIP02

  Máy tuyển từ bột khô VSHIP02

 • Máy tuyển từ bột khô VSHIP03

  Máy tuyển từ bột khô VSHIP03

 • Máy tuyển từ bột khô VSHIP04

  Máy tuyển từ bột khô VSHIP04

 • Máy tuyển từ bột khô VSHIP05

  Máy tuyển từ bột khô VSHIP05

 • Máy tuyển từ khô hệ MQ-Y

  Máy tuyển từ khô hệ MQ-Y

 • Máy tuyển từ nhiều lõi từ hệ SYCB

  Máy tuyển từ nhiều lõi từ hệ SYCB

 • Máy tuyển từ bột khô hoàn toàn tự động

  Máy tuyển từ bột khô hoàn toàn tự động

Nội dung đang cập nhật

Máy tuyển từ chất lỏng

Xem thêm
 • Máy tuyển từ chất lỏng VSHIP01

  Máy tuyển từ chất lỏng VSHIP01

 • Máy tuyển từ chất lỏng VSHIP02

  Máy tuyển từ chất lỏng VSHIP02

 • Máy tuyển từ chất lỏng VSHIP03

  Máy tuyển từ chất lỏng VSHIP03

 • Máy tuyển từ chất lỏng VSHIP04

  Máy tuyển từ chất lỏng VSHIP04

 • Máy tuyển từ chất lỏng VSHIP05

  Máy tuyển từ chất lỏng VSHIP05

Máy tuyển từ tang trống

Xem thêm
 • máy tuyển từ tang trống VSHIP

  máy tuyển từ tang trống VSHIP

 • Máy tuyển từ tang trống VSHIP0

  Máy tuyển từ tang trống VSHIP0

 • Máy tuyển từ tang trống VSHIP00

  Máy tuyển từ tang trống VSHIP00

 • Máy tuyển từ tang trống VSHIP01

  Máy tuyển từ tang trống VSHIP01

 • Máy tuyển từ tang trống VSHIP02

  Máy tuyển từ tang trống VSHIP02

 • Máy tuyển từ tang trống VSHIP03

  Máy tuyển từ tang trống VSHIP03

 • Máy tuyển từ tang trống VSHIP04

  Máy tuyển từ tang trống VSHIP04

 • Máy tuyển từ tang trống VSHIP 05

  Máy tuyển từ tang trống VSHIP 05

 • Máy tuyển từ tang trống VSHIP06

  Máy tuyển từ tang trống VSHIP06

Máy tuyển từ ướt

Xem thêm
 • máy tuyển từ ướt VSHIP 03

  máy tuyển từ ướt VSHIP 03

 • máy tuyển từ ướt VSHIP 04

  máy tuyển từ ướt VSHIP 04

 • Máy tuyển từ ướt VSHIP01

  Máy tuyển từ ướt VSHIP01

 • Máy tuyển từ ướt VSHIP02

  Máy tuyển từ ướt VSHIP02

 • Máy tuyển từ ướt hệ MQ-N

  Máy tuyển từ ướt hệ MQ-N

Rulo từ

Xem thêm
 • Con lăn từ 1

  Con lăn từ 1

 • Con lăn từ 2

  Con lăn từ 2

 • Rulo từ dạng bán từ trường

  Rulo từ dạng bán từ trường

 • Rulo tu dạng có gân

  Rulo tu dạng có gân

 • Rulo từ dạng toàn từ trường

  Rulo từ dạng toàn từ trường

Băng từ

Xem thêm
 • Băng từ VSHIP01

  Băng từ VSHIP01

 • Băng từ VSHIP02

  Băng từ VSHIP02

 • Băng từ VSHIP03

  Băng từ VSHIP03

 • Băng từ VSHIP04

  Băng từ VSHIP04

 • Băng từ VSHIP05

  Băng từ VSHIP05

 • Băng từ treo VSHIP06

  Băng từ treo VSHIP06

Bộ lọc bột và chất lỏng

Xem thêm
 • Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP02

  Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP02

 • Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP03

  Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP03

 • Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP04

  Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP04

 • Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP05

  Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP05

 • Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP06

  Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP06

 • Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP07

  Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP07

 • Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP08

  Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP08

 • Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP09

  Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP09

 • Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP10

  Bộ lọc bột và chất lỏng VSHIP10

 • Bộ lọc hỏa tiễn VSHIP11

  Bộ lọc hỏa tiễn VSHIP11

 • Bộ lọc lưới quay VSHIP12

  Bộ lọc lưới quay VSHIP12

 • Bộ lọc nam châm lưới VSHIP13

  Bộ lọc nam châm lưới VSHIP13

Bộ lọc khí gas

Xem thêm
 • Bộ lọc chất lỏng VSHIP01

  Bộ lọc chất lỏng VSHIP01

 • Bộ lọc gas VSHIP01

  Bộ lọc gas VSHIP01

 • Bộ lọc gas VSHIP02

  Bộ lọc gas VSHIP02

 • Bộ lọc khí ga

  Bộ lọc khí ga

Máy kẹp hàm

Xem thêm
 • MÁY KẸP HÀM VSHIP

  MÁY KẸP HÀM VSHIP

 • MÁY KẸP HÀM VSHIP_250X400

  MÁY KẸP HÀM VSHIP_250X400

 • MÁY KẸP HÀM VSHIP_400X 600

  MÁY KẸP HÀM VSHIP_400X 600

Chi tiết phụ kiện

Xem thêm
 • BI INOX

  BI INOX

 • BI NGHIỀN QUẶNG (Cr: 12%-14%)

  BI NGHIỀN QUẶNG (Cr: 12%-14%)

 • BỘT OXIT NHÔM

  BỘT OXIT NHÔM

 • HẠT BI THÉP ( STEEL SHOT)

  HẠT BI THÉP ( STEEL SHOT)

 • HẠT THÉP (STEEL GRIT)

  HẠT THÉP (STEEL GRIT)

 • LÒ XO NÉN

  LÒ XO NÉN

 • MÁ KẸP HÀM

  MÁ KẸP HÀM

 • TẤM LÓT MÁY NGHIỀN BÚA

  TẤM LÓT MÁY NGHIỀN BÚA

 • TAY BÚA MÁY NGHIỀN

  TAY BÚA MÁY NGHIỀN

 • VÁCH NGĂN MÁY NGHIỀN BI CÁC LOẠI

  VÁCH NGĂN MÁY NGHIỀN BI CÁC LOẠI

Lưới

Xem thêm
 • LƯỚI INOX, LƯỚI SÀNG RUNG

  LƯỚI INOX, LƯỚI SÀNG RUNG

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác - Khách hàng

 • Đối tác 1
 • Đối tác 2
 • Đối tác 3
 • Đối tác 4
 • Đối tác 5
 • Đối tác 6
 • Đối tác 7
 • Đối tác 7
 • Đối tác 8
 • Đối tác 9
 • Đối tác 10
 • Đối tác 12
 • Đối tác 14
 • Đối tác 16
 • Đối tác 17
 • Đối tác 18

Dịch vụ MKC

 • dv1
 • dv2
 • dv3
 • dv4
 • dv5
 • dv6