Dự án tiêu biểu

 • Công trình 1

  Công trình 1

 • Công trình 2

  Công trình 2

 • Công trình 3

  Công trình 3

 • Công trình 4

  Công trình 4

 • Công trình 6

  Công trình 6

 • Công trình 7

  Công trình 7

 • Công trình 8

  Công trình 8

 • Công trình9

  Công trình9

Sàng rung, sàng tròn, sàng lồng

Xem thêm
 • Máy sàng cát

  Máy sàng cát

 • Máy sàng hình chữ nhật

  Máy sàng hình chữ nhật

 • Máy sàng lồng MKC 05

  Máy sàng lồng MKC 05

 • Máy sàng rung 1000

  Máy sàng rung 1000

 • Máy sàng rung hệ thông trống tắc

  Máy sàng rung hệ thông trống tắc

 • Máy sàng rung tần số cao

  Máy sàng rung tần số cao

 • Sàng rung thí nghiệm 200-300

  Sàng rung thí nghiệm 200-300

 • Sàng thí nghiệm

  Sàng thí nghiệm

 • Máy rửa cát

  Máy rửa cát

 • Tổ hợp tuyển từ sàng lọc dùng cho men

  Tổ hợp tuyển từ sàng lọc dùng cho men

Máy sàng là một loại máy dùng để phân, tách hoặc nhóm các cỡ hạt khác nhau thành từ phần riêng biệt. 

Hiện nay đang có 3 loại máy sàng chính: máy sàng rung tròn, máy sàng rung hình chữ nhật và máy sàng lồng.

Máy tuyển từ bột khô

Xem thêm
 • Máy tuyển từ bột khô MKC01

  Máy tuyển từ bột khô MKC01

 • Máy tuyển từ bột khô MKC02

  Máy tuyển từ bột khô MKC02

 • Máy tuyển từ bột khô MKC03

  Máy tuyển từ bột khô MKC03

 • Máy tuyển từ bột khô MKC04

  Máy tuyển từ bột khô MKC04

 • Máy tuyển từ bột khô MKC05

  Máy tuyển từ bột khô MKC05

 • Máy tuyển từ khô hệ MQ-Y

  Máy tuyển từ khô hệ MQ-Y

 • Máy tuyển từ nhiều lõi từ hệ SYCB

  Máy tuyển từ nhiều lõi từ hệ SYCB

 • Máy tuyển từ bột khô hoàn toàn tự động

  Máy tuyển từ bột khô hoàn toàn tự động

Nội dung đang cập nhật

Máy tuyển từ chất lỏng

Xem thêm
 • Máy tuyển từ chất lỏng MKC01

  Máy tuyển từ chất lỏng MKC01

 • Máy tuyển từ chất lỏng MKC02

  Máy tuyển từ chất lỏng MKC02

 • Máy tuyển từ chất lỏng MKC03

  Máy tuyển từ chất lỏng MKC03

 • Máy tuyển từ chất lỏng MKC04

  Máy tuyển từ chất lỏng MKC04

 • Máy tuyển từ chất lỏng MKC05

  Máy tuyển từ chất lỏng MKC05

Máy tuyển từ tang trống

Xem thêm
 • máy tuyển từ tang trống MKC

  máy tuyển từ tang trống MKC

 • máy tuyển từ tang trống MKC0

  máy tuyển từ tang trống MKC0

 • máy tuyển từ tang trống MKC00

  máy tuyển từ tang trống MKC00

 • Máy tuyển từ tang trống MKC01

  Máy tuyển từ tang trống MKC01

 • Máy tuyển từ tang trống MKC02

  Máy tuyển từ tang trống MKC02

 • Máy tuyển từ tang trống MKC03

  Máy tuyển từ tang trống MKC03

 • Máy tuyển từ tang trống MKC04

  Máy tuyển từ tang trống MKC04

 • Máy tuyển từ tang trống MKC05

  Máy tuyển từ tang trống MKC05

 • Máy tuyển từ tang trống MKC06

  Máy tuyển từ tang trống MKC06

Máy tuyển từ ướt

Xem thêm
 • máy tuyển từ ướt MKC 03

  máy tuyển từ ướt MKC 03

 • máy tuyển từ ướt MKC 04

  máy tuyển từ ướt MKC 04

 • Máy tuyển từ ướt MKC01

  Máy tuyển từ ướt MKC01

 • Máy tuyển từ ướt MKC02

  Máy tuyển từ ướt MKC02

 • Máy tuyển từ ướt hệ MQ-N

  Máy tuyển từ ướt hệ MQ-N

Rulo từ

Xem thêm
 • Con lăn từ 1

  Con lăn từ 1

 • Con lăn từ 2

  Con lăn từ 2

 • Rulo từ dạng bán từ trường

  Rulo từ dạng bán từ trường

 • Rulo tu dạng có gân

  Rulo tu dạng có gân

 • Rulo từ dạng toàn từ trường

  Rulo từ dạng toàn từ trường

Băng từ

Xem thêm
 • Băng từ MKC01

  Băng từ MKC01

 • Băng từ MKC02

  Băng từ MKC02

 • Băng từ MKC03

  Băng từ MKC03

 • Băng từ MKC04

  Băng từ MKC04

 • Băng từ MKC05

  Băng từ MKC05

 • Băng từ treo MKC06

  Băng từ treo MKC06

Bộ lọc bột và chất lỏng

Xem thêm
 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC02

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC02

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC03

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC03

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC04

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC04

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC05

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC05

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC06

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC06

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC07

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC07

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC08

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC08

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC09

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC09

 • Bộ lọc bột và chất lỏng MKC10

  Bộ lọc bột và chất lỏng MKC10

 • Bộ lọc hỏa tiễn MKC11

  Bộ lọc hỏa tiễn MKC11

 • Bộ lọc lưới quay MKC12

  Bộ lọc lưới quay MKC12

 • Bộ lọc nam châm lưới MKC13

  Bộ lọc nam châm lưới MKC13

Bộ lọc khí gas

Xem thêm
 • Bộ lọc chất lỏng MKC01

  Bộ lọc chất lỏng MKC01

 • Bộ lọc gas MKC01

  Bộ lọc gas MKC01

 • Bộ lọc gas MKC02

  Bộ lọc gas MKC02

 • Bộ lọc khí ga

  Bộ lọc khí ga

Máy kẹp hàm

Xem thêm
 • MÁY KẸP HÀM MKC

  MÁY KẸP HÀM MKC

 • MÁY KẸP HÀM MKC_250X400

  MÁY KẸP HÀM MKC_250X400

 • MÁY KẸP HÀM MKC_400X 600

  MÁY KẸP HÀM MKC_400X 600

Chi tiết phụ kiện

Xem thêm
 • BI INOX

  BI INOX

 • BI NGHIỀN QUẶNG (Cr: 12%-14%)

  BI NGHIỀN QUẶNG (Cr: 12%-14%)

 • BỘT OXIT NHÔM

  BỘT OXIT NHÔM

 • HẠT BI THÉP ( STEEL SHOT)

  HẠT BI THÉP ( STEEL SHOT)

 • HẠT THÉP (STEEL GRIT)

  HẠT THÉP (STEEL GRIT)

 • LÒ XO NÉN

  LÒ XO NÉN

 • MÁ KẸP HÀM

  MÁ KẸP HÀM

 • TẤM LÓT MÁY NGHIỀN BÚA

  TẤM LÓT MÁY NGHIỀN BÚA

 • TAY BÚA MÁY NGHIỀN

  TAY BÚA MÁY NGHIỀN

 • VÁCH NGĂN MÁY NGHIỀN BI CÁC LOẠI

  VÁCH NGĂN MÁY NGHIỀN BI CÁC LOẠI

Lưới

Xem thêm
 • LƯỚI INOX, LƯỚI SÀNG RUNG

  LƯỚI INOX, LƯỚI SÀNG RUNG

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác - Khách hàng

 • Đối tác 1
 • Đối tác 2
 • Đối tác 3
 • Đối tác 4
 • Đối tác 5
 • Đối tác 6
 • Đối tác 7
 • Đối tác 7
 • Đối tác 8
 • Đối tác 9
 • Đối tác 10
 • Đối tác 12
 • Đối tác 14
 • Đối tác 16
 • Đối tác 17
 • Đối tác 18

Dịch vụ MKC

 • dv1
 • dv2
 • dv3
 • dv4
 • dv5
 • dv6