FORGOT YOUR DETAILS?

Rulo Từ Toàn Từ Trường

Rulo từ dạng toàn từ trường được lắp đặt tại cuối các băng tải. Thiết bị nam châm được thiết kế để loại bỏ các tạp chất sắt.

Mô tả

Rulo từ dạng toàn từ trường ứng dụng trong dây truyền sản xuất gỗ, bột, khoáng sản.
– Kết cấu như một cơ cấu chủ động của hệ thống băng tải.
– An toàn mạnh mẽ, toàn bộ tạp chất sắt từ được loại bỏ dễ dàng khỏi hệ thống.
– Liên tục nhanh chóng và hiệu quả.
– Bề mặt từ tính được phân bố hiệu quả.

Thông số kỹ thuật

* Rulo từ dạng toàn từ trường được lắp đặt tại cuối các băng tải. Thiết bị nam châm được thiết kế để loại bỏ các tạp chất sắt. Những tạp chất này có thể bị lẫn vào trong băng tải, sản phẩm từ quá trình sản xuất.

* Sức mạnh tính linh hoạt của nam châm đất hiếm đạt hiệu quả và năng suất cao để loại bỏ hợp chất phế liệu sắt từ.

* Hệ thống nam châm này đảm bảo cho máy móc trang thiết bị dây trưyền của bạn không bị gián đoạn từ các sự cố do phế liệu, rác thải sắt từ.

* Những dây truyền sản xuất sản phẩm Thích hợp ứng dụng Rulo từ dạng toàn từ trường này gồm:. Mọi sản phẩm có thể chở, chíp gỗ, sinh khối, những tái chế. sản phẩm tổng thể, than đá …..
* Nhiệt độ làm việc <90 độ

Nguyên lý làm việc:​

TOP
Hotline